‘Er is veel meer mogelijk bij dialyse‘

Dr. Daan Hollander, nefroloog

‘In tegenstelling tot wat vaak in de media wordt beweerd, kunnen dialysepatiënten veel meer en is er voor hen veel meer mogelijk dan gedacht wordt. Sommige van onze patiënten hebben een baan, anderen werken dagelijks hard aan hun conditie. Wij zien hier verbluffende resultaten van in Dialysecentrum Ravenstein.’

Voorloper

Aan het woord is dr. Daan Hollander, nefroloog (specialist in nierziekten) in het Jeroen Bosch Ziekenhuis en sinds 2011 ook directeur van Dialysecentrum Ravenstein. Als voorloper op het gebied van toepassing van nieuwe technologie en begeleiding van dialysepatiënten propageert Hollander zoveel mogelijk beweging voor patiënten. En wil daarmee tegelijkertijd een nuancering aanbrengen ten aanzien van de negatieve boodschappen over dialysepatiënten, die vaak in de media tot uiting komen. Onder andere door de Nierstichting met de boodschap ‘Dialyse is geen leven, maar overleven’.

Dialysecentrum

Bewegen geeft energie

Hollander: ‘Natuurlijk snap ik waarom de Nierstichting deze boodschap gebruikt. Zij doen erg veel goed werk en hebben daarvoor veel geld nodig. Maar ik vind het zo’n vervelende maar ook onjuiste boodschap voor nierpatiënten en hun omgeving. Wij zien juist dat we patiënten kunnen helpen door ze enerzijds goed in te stellen met medicatie en ze optimaal te dialyseren. De afgelopen decennia zijn de behandelmethoden voor dialyse technisch sterk verbeterd. Anderzijds kunnen we patiënten helpen door ze in te laten zien dat meer bewegen heel goed voor hen kan zijn. Het maakt niet uit of dat nu lopen, fietsen of oefeningen doen is. De frequente beweging geeft hen nieuwe energie. Ze voelen zich er fitter door, beter en hebben het gevoel dat ze meer aan kunnen. Dat is toch een geweldig resultaat.’

Verwonderlijk

‘Soms is het ook voor ons verwonderlijk als we van patiënten horen dat ze 80 of 90 kilometer gefietst hebben; zelfs over een heuvelachtig parcours, soms meerdere malen per week. Of dat patiënten van boven de tachtig jaar bijna een uur wandelen. Niet in hoog tempo, maar wel gestaag. Dat levert hen een betere conditie op. En wat we zien, is dat daardoor ook andere klachten verminderen en dat het helpt bij verbetering van suiker en bloeddruk.

‘Op de fiets door Amsterdam of New York tijdens dialyse’

Hollander geeft aan op welke manier hij patiënten de mogelijkheid biedt om invulling geven aan het begrip ‘meer bewegen’:
‘We hebben twee belangrijke besluiten genomen: we zijn nauw gaan samenwerken met onze buren, de fysiotherapeuten Eric Saedt en Lieke Verstegen, om bewegingsprogramma’s op maat te ontwikkelen voor de patiënten die daarvoor voelen. En daarnaast hebben we ‘dialysefietsen’ aangeschaft. Deze bestaan uit een traptoestel aan de behandelstoel, dat verbonden is met een tv-scherm en computer. De patiënt kan dan geheel naar eigen keuze een fietsroute in Nederland of het buitenland kiezen en deze gaan ’fietsen’. Hij (of zij) bepaalt zelf de lengte van de tocht en de snelheid. Zo kan hij tijdens de dialyse, waarin hij normaal stil in de stoel zit, een uur of meer heerlijk ‘rond’fietsen. Dit is direct goed voor zijn conditie en draagt positief bij aan gewicht en vochtpercentage. Inmiddels gaan steeds meer van onze patiënten, wanneer dat binnen hun mogelijkheden ligt, aan de slag met dit soort bewegingsprogramma’s.‘

Geheel eigen benadering

Het vroegtijdig adopteren van nieuwe ideeën, kansen en mogelijkheden sluit precies aan bij de visie en filosofie van Dialysecentrum Ravenstein. Vanaf de start in 2011 streeft Dialysecentrum Ravenstein ernaar om alle dialysefaciliteiten te bieden op kwalitatief het hoogste niveau van Nederland. Dat geldt zowel voor behandeling, voor verpleegkundig en technisch facilitair niveau als voor alle facetten daaromheen, zoals de locatie, de omgeving, de service en de bereikbaarheid. Dat Dialysecentrum Ravenstein er al enkele jaren in slaagt om kwalitatief mede voorop te lopen in de dialysezorg in Nederland blijkt wel uit het feit dat zij als centrum steeds behoort tot de groep, die als eerste de nieuwe certificeringen verkrijgt (HKZ, ZKN, ViPP) en dat de zorg van patiënten zeer hoge waarderingen ontvangt op Zorgkaart.nl.

Keihard eraan blijven werken

Hollander: ‘We hebben er hard aan gewerkt om deze positie te verkrijgen en werken er met het gehele team elke dag opnieuw keihard aan om ons te verbeteren. Deze ‘wens’ tot verbeteren zit in onze genen. Onze mensen willen steeds meer en beter voor onze patiënten. En dit biedt samen met onze ‘Brabantse gemoedelijkheid’ een hele goede en veilige omgeving voor onze patiënten waarin zij zich ‘thuis’ voelen. Het liefst zo lang mogelijk. En daar kunnen ze zelf enigszins invloed op uitoefenen door te (blijven) bewegen.’

Meer informatie

Bent u dialysepatiënt of start u binnenkort met dialyse en wilt u meer weten over onze onderscheidende manier van werken, kom dan gerust eens op bezoek. Wij laten u graag zien hoe het bij ons werkt. Bel of mail ons voor een afspraak voor een informatief gesprek. Voor meer informatie kijk op www.dialysecentrumravenstein.nl

Wanneer komt u met dialyse in aanraking?

Natuurlijk allereerst als u nierpatiënt bent met over het algemeen een sterk verminderde nierfunctie van minder dan 15%. En daardoor noodzakelijk moet dialyseren. Maar natuurlijk hoeft u het niet zelf te zijn, die aan nierfalen lijdt. Het kan ook een familielid zijn, een vriend of vriendin, een persoon waarvoor u mantelzorger, verplegende of verzorgende bent. Ook dan komt u direct in aanraking met dialyse. Op dit moment dialyseren zo’n 6.500 mensen in Nederland.

Daarnaast is er een behoorlijk grote groep Nederlanders (zo’n 66.000), die te maken heeft met een sterk verminderde nierfunctie van tussen de 15 en 30%. Dit is een risicogroep, waarvan een aanzienlijk aantal personen nog niet weet dat zij nierpatiënt zijn omdat de symptomen vaak pas laat tot uiting komen (bij een functie van minder dan 15%). Bij een verdere daling van hun functie, zijn zij aangewezen op niertransplantatie of op dialyse. Voor deze potentiële dialysepatiënten is het goed om zich, indien mogelijk, tijdig te laten informeren over de mogelijkheden bij dialyse.

Dialysecentrum Ravenstein

Dialysecentrum Ravenstein is een kleinschalig maar kwalitatief vooraanstaand zelfstandig behandelcentrum. De dialysepatiënten komen vooral uit de regio Noordoost-Brabant en Gelderland. Voor thuisdialysetraining kunnen mensen uit heel Nederland zich aanmelden. Sinds de start in 2011, heeft het centrum een geheel eigen positie verworven. Deze kenmerkt zich door een zeer hoge mate van kwaliteit, persoonlijke begeleiding en patiënttevredenheid.

Dialysecentrum Ravenstein is HKZ, ZKN en ViPP gecertificeerd en up to date geëquipeerd. Het team van nefrologen (uit de ziekenhuizen Jeroen Bosch en Bernhoven) samen met de  dialyseverpleegkundigen is zeer gedreven en enthousiast. Dit team streeft continu naar verdere verbetering van kwaliteit en het creëren van een nog prettigere omgeving en persoonlijke dienstverlening aan de patiënten. Dit terwijl de tevredenheid van de patiënten al zeer hoog is, hetgeen onder meer blijkt uit de waarderingen op Zorgkaartnederland.nl.